Φόρτωση ...

7. Επισκευή Κάρτερ Ferry Boat - Service

7. Επισκευή Κάρτερ Ferry Boat - Service

Το Κάρτερ παρουσίασε ρήγμα κι από λανθασμένη εκτίμηση της ζημιάς & από λανθασμένη εργασία στην επισκευή του προκλήθηκε μεγαλύτερο ρήγμα & σοβαρότερη ζημιά. Το Κάρτερ επισκευάστηκε με επιτυχία καθώς η συγκόλληση του έγινε με μεγάλη προσοχή!

***

1 2
3 4
5
6
7
8
9 10

***

 

Κυλινδροκεφαλές
Οι κυλινδροκεφαλές (ή κεφαλάρια) Μ.Ι.Τ πληρούν υψηλές προδιαγραφές
και φέρουν πιστοποίηση από τους μεγαλύτερους οίκους παγκοσμίως!Από το 1964
είμαστε κοντά
σας με σκοπό
την άμεση σωστή &
εγγυημένη
εξυπηρέτησή
σας...

 

Επικοινωνία Προϊόντα Πληροφορίες
Μασούρας Εμπορία Επισκευές Κυλίνδρων Κεφαλών

Δάφνης 3

Δυτική Είσοδο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη
/ ΤΚ 54627

2310 523 228


info@masouras.com

www.masouras.com
Κυλινδροκεφαλές

Χιτώνια μπεκ

Βαλβίδες κυλινδροκεφαλής

Κορμός μηχανής - Block

Φλάτζες κεφαλής

Μεταχειρισμένες μηχανές
Επισκευές - Service

Όροι Χρήσης

Εταιρικό Προφίλ

Ο λογαριασμός μου

Επικοινωνία